bidadari syurga

Bidadaripun cemburu padamu..   Aku bertanya, “Ya Rasullah, manakah yang lebih utama, wanita di dunia ataukah bidadari yang bermata jeli?”   Beliau menjawab, “Wanita-wanita dunia lebih utama daripada bidadari-bidadari seperti …

Read more